Fanfare Sint Paulus

Maria-Hoop

In Memoriam Jo Janssen

Jo Janssen Deze woorden lijken zo onwerkelijk. Jo die nog zo midden in het leven en de samenleving stond, is er niet meer. Altijd bezig en nog vol plannen. Het is nauwelijks te bevatten, dat we je niet meer zullen ontmoeten in de Annendaal.

Elke vrijdagavond was je present. Je kwam als eerste en ging als laatste naar huis. Je zette de stoelen al klaar. Je deed je werk in de keuken en achter de tap. Na de repetitie werd bij gekletst en samen gelachen aan de bar. Je was altijd vol belangstelling voor het reilen en zeilen van de fanfare.

De fanfare en de Annendaal waren onlosmakelijk met elkaar en met jou verbonden. Het waren jouw “kindjes” waar je veel aandacht, tijd, energie en liefde in stak. Ze namen allebei een belangrijke plaats in in jouw leven. Je hebt een keer gezegd: ‘Op vrijdagavond ben ik altijd bezet. Dan heb ik nergens anders tijd voor. Dan ben ik op de repetitie van de fanfare.

In 1981 kwam je bij onze fanfare als bestuurslid. In 1984 werd je voorzitter en deze functie heb je tot 1998 uitgeoefend. In deze jaren hebben we veel hoogtepunten beleefd. De vereniging groeide in deze periode uit tot 45 spelende leden.

In 1989 werden de eerste contacten gelegd met het Stephanus Chor uit Meerbusch Lank-Latum in Duitsland. Hier is een vriendschap uit gegroeid die tot op de dag van vandaag heel hecht is. We spelen nog jaarlijks op de Nikolausmarkt en elke twee jaar op het Schützenfest.

In 1991 werd met halfvasten  een artiestenavond, met vooral veel eigen artiesten,  georganiseerd die naar meer smaakte. Hier is de Bonte Avond in zijn huidige vorm uit ontstaan. Vele jaren was je betrokken bij de organisatie hiervan. Tot 2000 was jij de vaste presentator van de Bonte Avond. Ook de Boerenbruiloft is in deze periode gestart.

Er werd in die periode ook regelmatig deel genomen aan Bondsconcoursen. Het grootste succes hebben we in 1991 in de Rodahal in Kerkrade behaald: het Limburgs kampioen. In januari 1992 kwam daar in de Maaspoort in Venlo ook nog eens het Nederlands kampioenschap bij.

Jo durfde ook grootse projecten aan. In 1995, `96 en `97 organiseerde hij samen met anderen een concert van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht in de Banderthal in Echt. Een unicum voor onze fanfare.

Stoppen als voorzitter betekende voor Jo niet stoppen met de fanfare. Hij bleef bij alles betrokken, voorzag ons van drinken in de pauze,  hielp waar hij kon en kwam uit voor zijn mening. Jo was een vaste supporter die vol trots genoot van onze optredens in en buiten Maria Hoop. Hij was een verenigingsmens in hart en nieren. In 2007 werd hij voor al zijn verdiensten benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau en hij droeg zijn lintje met veel trots.

Jo, heel veel dank voor alles wat je in de bijna 35 jaar dat je betrokken was bij onze fanfare voor ons hebt gedaan en betekent.

Daar boven zullen ze vast en zeker ook wel mooie muziek maken. En anders stem je op vrijdagavond om 8 uur maar af op de Annendaal. Dan kun je jouw fanfare nog eens horen.

Vaarwel muziekvriend.